top of page

Mulig fargeutfall hos kattunger : 

17903462377549615.jpg

NO* Nordbylendet´s Maddox ( født 15.07.2020 ) er brunmasket , SBI n

Noe av det mest spennende jeg vet er genetikk, og dette var et av yndlingsfargene mine gjennom veterinærstudiet. Jeg skal prøve å forklare så enkelt jeg klarer genetikken som ligger bak fargene og mønstrene Hellig Birma kan ha.

 

For å kunne beregne hva slags farge kattungene kan få er det viktig å vite hva slags gener foreldrene han , både fenotype ( det du ser ) , men også genotype ( hva som ligger i genene ).

Dersom man har et dominant og et recessivt gen , vil det dominante genet være det som synes , altså fenotype , mens det recessive genet vil ligge i genene og være en del av genotypen. 

Dersom et dominant gen er tilstede vil dette synes. La oss si det dominante genet for fargen Brun er tilstede, sammen med det recessive genet for sjokolade. Katten vil da være brunmasket, men bære genet som gir fargen sjokolade. La oss si at denne katten parres med en annen brunmasket katt som også bærer det recessive genet for sjokoladefargen - utfallet vil da kunne bli Brunmaskede og sjokolademaskede kattunger. 

B = Genet for brunt ( dominant ) 

b = Genet for sjokolade ( Recessivt ) 

O = Genet for Rød ( Dominant ) 

o = Uten genet for rødt ( Recessivt ) 

D = Uten dilution genet ( Dominant ) 

d = Med dilution genet ( Recessivt ) 

A = Genet for Tabby ( Dominant ) 

a = Uten genet for Tabby ( recessivt ) 

Nå lurer du kanskje på hvordan fargene blå og lilla kan komme frem? Her kommer det et gen inn i bildet som kalles "dilution" ( utvanning på engelsk). 

Dilution genet virker ved å vanne ut, eller "fortynne" fargen til katten ; Genet for brunmasket fortynnes til å se grått ut ( blåmasket ) , Genet for sjokolademasket kan fortynnes til å se lysegrått ut ( lillamasket ) og genet for rødmasket kan fortynnes ut til en lysere rød ( creme ) . Siden Dilution genet er recessivt må katten ha to av dette genet for at disse lysere fargene skal komme frem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så har du kanskje sett at det finnes noe som heter tabby også? Tabby er navnet på mønsteret som kan sees i ansiktet hos noen birmaer, altså er de ikke ensfarget i ansiktet, men har mønster som dette : 

Så hvordan arves fargene? 

Både fargene , dilution genet og tabby genet arves ved det som kalles "autosomal arv". 

Dette betyr at genene som arves er dominante eller recessive. De dominante synes dersom de er tilstede, og for at to recessive gener skal synes kan det ikke være et dominant gen tilstede. 

A = genet for tabby (dominant) 

a = genet som gir ensartet maske/ ikke tabby ( recessiv ) 

d = dilution genet ( recessivt ) 

Dette betyr at dersom en katt skal bli blåmasket eller lillamasket må katten arve to dilution-gener , som er recessive; et gen fra hver av foreldrene. 

På samme måte må en katt som er ensfarget i ansiktsfargen arve to a-gener for å ikke bli tabby. 

Nedenfor har jeg forsøkt å vise enkelt hvordan man setter opp sannsynligheten for et utfall, her har jeg brukt Tabby som eksempel. Vi vet at dersom katten har genet A vil den være tabby, men den kan også være bærer av solid maske dersom den også har genet a , eller den kan være ensfarget i ansiktet dersom den har to a-gener. 

La oss si at både mammaen og pappaen er Tabby ( altså har genet A) , men samtidig også har genet for ensfarget ansiktsmaske (genet a). 

Skjermbilde 2019-02-26 kl. 20.18.54.png
tiara kakaoAS2A3530_edited.jpg

NO* Nordbylendet´s Tiara Kakao 

Utenfor boksen setter vi opp genene til pappaen bortover og genene til mammaen nedover og så "krysser vi genene" , Der A møter A  får vi AA ( altså Tabby ) . Der A møter a Får vi Aa som er Tabby , men som og bærer genet for å være ensfarget i ansiktet. Og der a møter a får vi aa, altså ensfarget ansiktsfarge. 

Vi kan dermed vite at 75% blir tabby (50% blir bærere for ensfarget ansiktsfarge) , og 25% blir ensfarget i ansiktet. 

Kryssingsskjema av erteplanter..jpg
17872260563122087.jpg

Eksempel:

Vår Ellie er Lillatabby. Vi vet at faren hennes er Brunmasket (uten å være tabby ) , og at mammaen til Ellie er Sjokoladmasket men også tabby.

Vi vet at siden en av foreldrene er Tabby og den andre ikke er det bærer hun genkombinasjonen Aa , og kan dermed selv få kattunger som både er Tabby og ensfarget i ansiktet. 

Vi vet at begge foreldrene er bærer av d-genet siden Ellie har fått dd-kombinasjonen for å bli lilla.

Eksempel:

Ellie har fått kattunger. 

Ellie fikk kattunger med en hannkatt som også var lillatabby som henne selv. Siden lilla er en farge som kun kan komme av to dilution-gener visste vi at kattungene kom til å bære to dilution gener de også. Siden lilla er den mest recessive fargen (sjokolademasket med dilution genet gir lilla, og sjokoladefargen er også recessiv) . Så vi visste at kattungene kun kunne bære lilla. Begge foreldrene var lillatabby, og begge var bærer av genet a som gir ensfarget farge i ansiktet. Hvis du ser på tabellen over viser den at det var 25 % sjanse for ensfarget lilla, og 75 % sjanse for lillatabby kattunger.

17924082035056909.jpg
Violetti.jpg

Violetti Deluxe ble lillamasket

Ellie fikk et kull til med en hannkatt som var blåmasket (altså ikke tabby). Nedenfor har jeg satt opp skjema for arv av Tabby-genet i dette tilfellet, Ellie sine gener ned langs venstre side, og hannkatten sine gener vannrett øverst. Når vi krysser genene ser vi at 50% av kattungene vil bli tabby, og 50% vil bli ensfargede. 

Skjermbilde 2024-02-26 kl. 13.55.35.png

Både Ellie og hannkatten er bærere av dd-genkombinasjon (dilution) , siden Ellie har fargen lillatabby og hannkatten har fargen blå (disse fargene kommer kun frem med dobbelt opp av dilution gener). Ved å kikke bakover i linjene til kattene (tilgjengelig i stamtavlene) kan man se at hannkatten er blåmasket som betyr Brunmasket (B-genet) utvannet med dilutiongenet og bærer av b genet som kan gi sjokolade eller lilla (avhenging av om det er dilutiongen eller ikke) . 

Ellie er ikke bærer av B-genet siden hun er lilla ( som egentlig er sjokolademasket utvannet med dilutiongenet). 

Nedenfor har jeg satt opp farge-genene i dette kullet. 

Ellie sine gener ned langs venstre side, og hannkatten sine gener vannrett øverst. Når vi krysser genene ser vi at 50% av kattungene vil bli blå, og 50% vil bli lilla ( siden begge foreldrene bærer dobbelt opp med d-genet kan det ikke bli Brunt eller sjokolade med denne kombinasjonen) 

17968081229339208.jpg

Mercedes ble blåtabby

Skjermbilde 2024-02-26 kl. 14.06.31.png
bottom of page