top of page

Våre katter er DNA-testet for sykdommer

Ved å gå til anskaffelse av en Hellig Birma gjør du i korte trekk to ting. Du investerer din kjærlighet og omsorg i verdens vakreste katt , og du betaler ofte endel penger for den.

Alle katteeieres mareritt er å få en syk katt. Det gjelder enten den koster mye eller lite. Uansett er det tungt å være eier av en katt som utvikler eller bærer arvelige sykdommer som gjør at komplikasjoner med stor sannsynlighet vil oppstå og bidra til å forkorte livsløpet. 

Som veterinær er derfor fokus på helse særdeles viktig. Å drive oppdrett av rasekatter innebærer slik jeg ser det et stort moralsk og etisk ansvar. Det er derfor med både glede og stolthet at jeg kan informere om at våre fire rasekatter er gentestet for de alvorligste sykdommene og at de alle er 100 % friske.

Mitt profesjonelle råd som veterinær er at du er nøye med å velge en seriøs oppdretter. 

På den måten bidrar du slik jeg ser det til å fremme både sunnhet og dyrevelferd på en god måte

17984801086313666.jpg

Valentino, November 2020 

Her kan du lese litt mer om noen av de vanligste DNA-testene som gjøres på katt: 

 

Hypertrophic cardiomyopathy (HCM) :

Dette er en sykdom hvor selve musklene i det ene hjertekammeret forstørres. Dette fører til at det blir vanskeligere for hjertet å pumpe blod og hjertet blir derfor mindre effektivt. Noen katter vil ikke vise symptomer , mens andre kan puste tungt, ha problemer med å bevege seg uten å bli anpustne og bli slappe; dette er symptomer som vises dersom væske samler seg i lungene. 

Denne sykdommen kan raskt ha en fatal vending dersom hjertet er så lite effektivt at det blir dannet klumper med koagulert blod i hjertet - disse blodklumpene vil kunne føres med blodårene og tette blodårene og dermed lage blodpropp. 

Alle mine katter er testet for HCM , ingen er syke eller bærere av denne sykdommen 

 

Polycystic Kidney Disease (PKD) : 

Katter som har denne sykdommen vil utvikle små væskefylte cyster i nyrene. Disse cystene blir ofte både flere og større med tiden, noe som fører til at mye friskt nyrevev til slutt blir erstattet med cystene - dette kan føre til potensielt dødelig nyresvikt. 

Symptomene er like som ved vanlig nyresvikt : økt væskeinntak og urinering , nedsatt apetitt, vekttap, kvalme , oppkast og slapphet. 

Det er mulig å tømme disse cystene ved hjelp av nål og ultralyd , men ofte er det for mange cyster til at dette lar seg gjennomføre og cystene vil fylle seg opp igjen med væske. 

Alle mine katter er testet for PKD, ingen er syke eller bærere av denne sykdommen 

 

Pyruvatkinase Deficiency (PK) : 

Pyruvatkinase er et enzym som påvirker levetiden til røde blodceller. Når en katt har denne sykdommen mangler det av dette enzymet , noe som igjen fører til anemi hos katten. Dette fører igjen til at det blir mangel på oksygen i blodet. Symptomer er ofte slapphet , svakhet , diarè, bleke slimhinner , mangel på apetitt, dårlig pelskvalitet og vekttap. Alvorlig anemi kan være livstruende. 

Alle mine katter er testet for PK, ingen er syke eller bærere av denne sykdommen 

 

Progressive Retinal Atrophy (PRA) : 

Dette er en sykdom som går på lysreseptorene i retina i øyet. En katt med denne sykdommen vil bli født med normale øyne , og øynene vil også utvikle seg som normalt i begynnelsen . Etter hvert vil lysreseptorene «visne» . Det første symptomet er ofte at katten mister synet i mørket, dette utvikler seg etter hvert til total blindhet. Blindhet kan oppstå så tidlig som ved 5-6 måneders alder. 

Alle mine katter er testet for PRA , ingen er syke eller bærere av denne sykdommen

 

Feline Spinal Muscular Atrophy (SMA) :

Dette er en genetisk sykdom sett hovedsakelig hos Maine Coon, men jeg har likevel valgt å teste alle mine katter for sykdommen. Denne sykdommen gjør at nervecellene i ryggraden tapes og som et resultat av dette vil man kunne se muskelsvinn i bakparten. Symptomer er ofte ustabil gange. Katten vil også stå og sitte annerledes. De første symptomer an oppstå allerede ved 3-4 måneders alder. 

Alle mine katter er testet for SMA, ingen er syke eller bærere av denne sykdommen 

 

Glycogen storage disease (GSDIV) :

Glukose lagres i leveren og musklene i form av glykogen. Ved denne sykdommen vil en unormal versjon av glykogen lagres i muskelceller , leverceller og noen ganger i nerveceller. Glykogen skal vanligvis omdannes til glukose og dermed bli til blodsukker , men kattunger som har denne sykdommen klarer ikke omdanne glykolenet til glukose og vil derfor oftest dø av lavt blodsukker. Dersom kattungen overlever de første ukene i livet med denne sykdommen vil de likevel trolig dø før de når 5 måneders alder grunnet tap av muskulatur. 

Alle mine katter er testet for GSDIV, ingen er syke eller bærere av denne sykdommen 

 

Blodtype : 

Akkurat som hos mennesker kan katter ha forskjellige blodtyper. 

Hos katter kan man finne blodtypene A, B og AB. En katt med blodtype A kan også være bærer av blodtype AA eller AB , mens en katt med blodtype B alltid kun kan være bærer av blodtype B ( dette er fordi blodtype A er dominant over blodtype B ). Alle katter over 3 måneder har antistoff som vil angripe blodgrupper som katten selv ikke har. 

Altså har alle katter med blodtype B som er eldre enn 3 måneder har høye nivåer av antistoff mot blodtype A , og vil dermed ødelegge blodceller av blodtype A. 

Så hvorfor er det så viktig å vite hvilken blodtype en katt i avl har? 

-Dersom en hunnkatt parres med en hannkatt med en annen blodtype vil råmelken til kattemor kunne være dødelig for kattungene: når kattunger dier vil de gjennom råmelken få i seg antistoffer mot sine egne røde blodceller. Dette kalles «neonatal isoerytrolyse». 

Det som er viktig å huske på er at ikke alle katter med blodtype A har antistoff mot blodtype B dersom de er bærere av blodtype B selv. Katter med blodtype Ab har ingen antistoff mot hverken blodtype A eller B da denne katten selv har begge typene blod. 

Vanligste årsak til «neonatal isoerytrolyse» hos katt er derfor at en mor med blodtype B parres med en hannkatt med blodtype A.

Hos hellig birma antar man at blodtype B kan være så vanlig som opp mot 15-25%, dette gjør at det er viktig å teste blodtype før parring . 

Chanel Sabella har blodtype A, og er bærer av blodtype B

Iridessa har blodtype A, og er bærer av blodtype B

Valentino har blodtype A, og er bærer av blodtype B

 

DNA-prøvene er utført av Hr.Dr. Beitzinger Dipl.-Biol. Molekularbiologie ved Laboklin laboratorium for klinisk diagnostikk i Tyskland. 

bottom of page