top of page

Innavl

Det snakkes mye om innavl blant både katteoppdrettere og hundeoppdrettere.

Hva er egentlig innavl lurer du kanskje på? 

Innavl er når to individer som er nært beslektet får avkom sammen. 

Det er mange delte meninger. 

Som veterinær mener jeg at innavl er noe som absolutt bør unngås, under alle omstendigheter. På denne siden skal jeg forsøke å forklare litt mer om hvorfor jeg mener dette er så viktig.

Det første som skjer når man får kull med to foreldre som er nært beslektet er at det genetiske materialet hos avkommet blir mindre. De får de samme genene fra både moren og faren.

Svært ofte er genene for sykdommer såkalt "recessive" ; Enkelt forklart betyr at dersom en katt bare har ett recessivt gen for sykdommen vil ikke sykdommen komme frem (men katten er såkalt bærer av sykdommen). Dersom en katt arver to recessive gener for sykdommen vil derimot sykdommen komme frem hos kattungene. Ved innavl er det som nevnt større sannsynlighet for å arve de samme genene to ganger - dermed øker også sannsynlighetene betraktelig for arvelige sykdommer. 

Et eksempel på en sykdom som ofte kommer til syne ved innavl hos Hellig Birma er PRA ( progressive retinal atrophy ). Denne sykdommen angriper øyets synsceller i netthinnen, og dette fører til en gradvis ødeleggelse av synscellene. Det betyr at katten gradvis får dårligere syn, og over tid vil syncellene bli så ødelagte at katten blir helt blind.

Katter som lider av slike helseproblemer kan ha svært nedsatt livskvalitet. 

Innavl kan også føre til nedsatt fruktbarhet, økt dødelighet hos kattunger, og kortere levetid. 

Det er også gjort mange studier som viser at nnavl kan øke risikoen for atferdsproblemer. Dette kan omfatte økt aggressivitet, redusert læringsevne, og andre uønskede atferdstrekk.

Innavl øker også sannsynligheten for problemer med immunforsvaret, dette kan igjen øke risiko for sykdommer eller lidelser som er auto-immune ( for eksempel allergi ). 

Det er også høyere forekomst av kreft blant dyr med høy innavlsgrad, særlig blant yngre dyr. 

Her er det viktig å understreke at dyr som lider av allergi eller auto-immune sykdommer eller kreft ikke nødvendigvis har høy innavlsgrad, men at høy innavlsgrad øker risikoen for disse lidelsene. 

 

Min mening er at det for oppdrettere er viktig å være kjent med stamtavlen til de kattene de planlegger å avle på, og å utføre nødvendige helseundersøkelser for å sikre at kattene ikke bærer kjente arvelige sykdommer. Ved å krysse ulike linjer og unngå tett innavl, kan oppdrettere bidra til å bevare helsen og velferden til Hellig Birma-rasen.

 

 

Her kan du lese mer om innavl : 

"Breeders are required to know the specific welfare risks of extreme conformations and inherited disease related to breed or individual (Gough et al 2018). They should avoid breeding cats for extremes of physical type and minimize the extent of inbreeding ( breeding from closely related individuals) which has the potential to be detrimental to the cats quality of life." 

Endorsed by the EU Platform on Animal Welfare 3 November 2020 - DOC/2020/11982 Rev1.

https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-11/aw_platform_plat-conc_guide_cat-breeding.pdf

"Det spelar ingen roll om du kallar det för inavel eller linjeavel, det är lika skadligt i längden ändå"

https://www.agria.se/katt/artiklar/avel-och-uppfodning/inavel-okar-risken-for-sjukdomar-och-defekter/

"In the few breeds with low inbreeding levels, every effort should be made to maintain the genetic diversity that is present."

https://www.vetpracticemag.com.au/dog-inbreeding-contributes-to-increase-in-disease-and-healthcare-costs/

Her kan du lese mer om de to hunderasene det ikke lenger er lov å avle på grunnet svært mye innavl over lang tid: 

https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/full-splid-om-hundeavl/15083164/

bottom of page